Nieuws
Over ons
Informatie

Maand archief

Klachtenregeling

Klachtenregeling

SCOH doet er alles aan om onderwijs te geven van hoog niveau. En we werken er hard aan om te zorgen voor een goede sfeer op onze scholen en peuterspeelzalen. Leerlingen, medewerkers én ouders moeten zich prettig en veilig voelen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. We hopen dat u dan in eerste instantie contact opneemt met de interne contactpersoon van uw school of peuterspeelzaal.

Wat te doen bij een klacht

Probeer een klacht altijd eerst te bespreken met de persoon over wie u een klacht heeft. Wanneer dat niet lukt kunt u naar de directie, de interne contact persoon of de externe vertrouwenspersoon.

Interne contactpersoon

Elke school en peuterspeelzaal van SCOH heeft een interne contactpersoon. Hier kunt u terecht als zaken anders lopen dan u wenst. De contactpersoon is er niet om uw klacht inhoudelijk te behandelen. Hij of zij zoekt wel samen met u de juiste weg om uw klacht te bespreken. Lukt dat niet, dan komen de vertrouwenspersoon van SCOH, het bestuur van SCOH en/of de landelijke Geschillencommissie in beeld. Bij ons op school is juf Yolanda de contactpersoon. 

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bestuur en heeft een geheimhoudingsplicht. Het bestuur wordt wel op de hoogte gebracht van het feit dat de vertrouwenspersoon is ingeschakeld.

Centrum Vertrouwenspersonen Plus
Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw
T: 070-2600032
M: 06-81316936
E: info@cvp-plus.nl
W: https://www.centrumvertrouwenspersonenplus.nl/

Contact

CBS Comenius
Colensostraat 6
2572 NR Den Haag
Tel.: 070 – 380 67 00
comenius@scoh.nl

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuteropvang

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.