Nieuws
Over ons
Informatie

Maand archief

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is belangrijk voor school. De MR geeft advies aan school, maar mag soms ook meebeslissen. De MR bestaat uit zowel leerkrachten als ouders. Voor meer informatie kunt u terecht bij juf Jacqueline.

 

Contact

CBS Comenius
Colensostraat 6
2572 NR Den Haag
Tel.: 070 – 380 67 00
comenius@scoh.nl

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuteropvang

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.