Nieuws
Over ons
Informatie
Maand archief

Logopedie op school

Heeft uw kind logopedie nodig? Logopediepraktijk Samenspraak is gevestigd binnen deze school. Logopedie op school is logopedie in een vertrouwde omgeving voor uw kind!

Het grote voordeel van een logopedist op een basisschool is de mogelijkheid tot een nauwe samenwerking tussen de leerkracht/Intern-Begeleider en de logopedist, dit komt de kwaliteit van de behandeling ten goede.

Wij werken onafhankelijk van de school en zijn voor iedereen toegankelijk. We behandelen zowel onder- als na schooltijd. In de schoolvakanties zijn wij geopend en gaan de behandelingen door.

U kunt bij de logopediste terecht voor problemen met betrekking tot spraak, taal, stotteren, afwijkende mondgewoonten, adem, stem, auditieve vaardigheden, gehoorproblemen, eet- en drinkproblemen en slikken. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op verwijzing van de huisarts of een specialist.

Logopedie zit tot de leeftijd van 18 jaar in het basispakket van alle zorgverzekeraars en wordt volledig vergoed.

Aanmelden:
Wilt u uw kind aanmelden of heeft u een vraag? Dat kan op het telefoonnummer: 088 – 10 12 700. Aanmelden kan ook via onze website: www.jouwlogopedist.nl. Of zoek de logopedist bij u op school eens op

Contact

CBS Comenius
Colensostraat 6
2572 NR Den Haag
Tel.: 070 – 380 67 00
comenius@scoh.nl

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuteropvang

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.