Nieuws
Over ons
Informatie

Maand archief

Peuterschool

We zijn een basisschool 2-12 en dat betekent dat de basisschool en peuterschool samen een geheel zijn. De vakken taal en rekenen vinden wij belangrijk en vormen bij ons de basis. Daarnaast zijn wij trots op ons brede onderwijsaanbod. Wij zien het als onze taak om kinderen voor te bereiden op een positieve rol in de maatschappij. Daarvoor is het nodig in te zetten op verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Om dit alles te bereiken hebben wij de ouders/verzorgers nodig. Voor ons zijn zij de belangrijkste partner. Samen kunnen wij zorgen dat kinderen tot leren komen.

Voor vragen over de peuterschool kunt u terecht bij de leidsters of de directie.

Wilt u komen kijken bij Peuterschool Comenius? U bent van harte welkom. Maak een afspraak via comenius@scoh.nl of loop eens binnen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen: 070-3806700.

Deze diashow vereist JavaScript.

Contact

CBS Comenius
Colensostraat 6
2572 NR Den Haag
Tel.: 070 – 380 67 00
comenius@scoh.nl

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuteropvang

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.