Nieuws
Over ons
Groepen

Maand archief

Leerkansenprofiel

Onze school heeft het leerkansenprofiel (LKP) voor de groepen 3 t/m8. Hierdoor is er extra tijd voor taal en rekenen. Ook krijgen de kinderen extra les in muziek, drama, dans, Engels, ICT/Wetenschap/Techniek en beeldende vorming. Deze extra lessen worden gegeven door vakleerkrachten.

Voor vragen rondom LKP kunt u terecht bij meester Robin of de directie.

Contact

CBS Comenius
Colensostraat 6
2572 NR Den Haag
Tel.: 070 – 380 67 00
comenius@scoh.nl

| Maakt onderdeel uit van SCOH onderwijs en peuteropvang

Designed by HetSchoolvoorbeeld.nl.